Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Visszapillantás alkonyatkor – 15.

Soproni évek: Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor – 15.

| Panoráma

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…

(15.) Házi Jenő (1892–1986) Sopron város főlevéltárosa volt 1917 és 1950 között. Hosszú pályafutása alatt számos, országos viszonylatban is jelentős művet írt, 1929-ben levéltári kutatás közben fedezte fel a Soproni Virágéneket, ami a Halotti Beszéd, a Tihanyi Apátság Alapítólevele mellett a magyar nyelvtörténet egyik értékes emléke. Később a virágének két soráról úgy nyilatkozott, hogy az nevét szélesebb körben tette ismertté, mint a Sopron szabad királyi város története című munkájának tizenhárom kötete.

Élete alkonyán, 1982-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg több évtizedes kutatómunka eredményeként a Soproni polgárcsaládok 1535–1848 című, méltán monumentálisnak nevezhető, kétkötetes munkája. Erre hivatkozva kerestem fel telefonon, hogy a győri Műhely című folyóirat számára interjút szeretnék vele készíteni. (Az interjú szakmai jellege miatt végül is a Levéltári Szemle 1985. évi második számában jelent meg.)


A megbeszélt időpontban ott ültem némi meghatottsággal Házi Jenő Zrínyi utcai lakásának szobájában, annak tudatában, hogy a magyar történettudomány egyik jelentős alakjával hozott össze a jó szerencsém. Kissé rekedtes hangján válaszolt a már előzetesen megfogalmazott és elküldött kérdéseimre, felidézve szakmai életének jelentős állomásait. Pályája kezdeti szakaszában történelmi változások helyi alakítója, segítője volt (1921-es soproni népszavazás), pályája második szakaszában már inkább a történelmi hullámverések elszenvedője, megalázottja. Érdekes és egyben tanulságos volt számomra, minderről milyen hűvös távolságtartással, szinte szenvtelenül megfogalmazott mondatokban beszélt. Például arról a gyalázatos esetről, amikor 1950-ben, épp születésnapján a szokásos napi rutin szerint bement dolgozni a levéltárba, ahol a kor illetékesei fogadták, és közölték vele: megszűnt a munkaviszonya. Hasonló gyorsasággal szüntették meg akadémiai tagságát is.

Az interjú készítését követően kapcsolatunk élete végéig rendszeres maradt. Rövidebb, szélesebb érdeklődésre is számot tartó írásaiból többet is megjelentettem a Kisalföld hasábjain. Ezeket rövid levelek kíséretben küldte el a szerkesztőség címére. Például: „Kedves Barátom! Kisalföld számára küldöm ezt a kis tanulmányomat. Amennyiben az volna a véleménye, hogy valamelyik pesti lap is leközölné, semmi kifogásom nem lenne ellene. Szívélyes üdvözletét küldi: Dr. Házi Jenő. Sopron 1984. május 15-én.”. A Képes Krónika festője című írását ezekkel a mondatokkal ajánlotta a figyelmembe: „Kedves Barátom! Kisalföld számára küldöm a mellékelt tanulmányomat. Én szenzációsnak tartom. Azt hiszem, hogy Kegyed is annak minősíti. Maradtam kiváló tisztelettel: Sopron, 1984. szeptember 19-én. Dr. Házi Jenő.”. Mint a leveleiből kiderül, barátságába fogadott, amit én mind a mai napig nagy megtiszteltetésnek tartok. (Folytatjuk.)

Aki a múltról mesél: Kloss Andor 1941-ben született Sopronban. A Széchenyi István reálgimnáziumban érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem szakon diplomázott. 1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is megjelentek.

Következő rész

Előző rész

Kapcsolódó cikkek

Suttogó történelem

Suttogó történelem

2023. 11. 22. | Szilágyi Andrea

Ahol a modernitás és a hagyomány találkozik – a Soproni Múzeum egész évben izgalmas kikapcsolódást ígér minden látogatónak. Sorozatunkban a múzeumnegy...