Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Egy név, egy élet

| Pluzsik Tamás | Panoráma

Egy név – egy élet címmel a vészkorszak áldozataira emlékeztek a holokauszt emléknapján Sopronban. Ezzel a város is csatlakozott ahhoz az országos online eseményhez, amelyben további tíz település vett részt.

A soproni rendezvényt a „Menetelés az életért” mozgalom magyarországi csoportjának kezdeményezésére a Pünkösdi Soproni Evangéliumi Gyülekezet, a Katolikus Soproni Imádság Háza Kezdeményezés, az evangélikus egyház, a babtista gyülekezet és a soproni Golgota Gyülekezet szervezte a papréti egykori ortodox zsinagógában.

– Emlékezni jöttünk ide, hogy a Sopronból 1944-ben elhurcolt közel kétezer gyermek, nő és férfi áldozat előtt méltó módon tiszteletünket tegyük – fogalmazott beszédében Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. – A soproni zsidóság évszázadok óta szerves részét képezi városunk életének. Hűséges polgárai voltak ők Sopronnak, nekünk pedig kötelességünk hűségesen emlékezni rájuk. Életüket kioltotta a gyűlölet, emléküket megőrzi Sopron város minden jóakaratú polgárának szeretete.

Vódli Zsolt István történelemtanár a soproni Mangold család élettörténetén keresztül egy vetített képes előadásban mutatta be a soproni zsidó családok életét, majd hányattatásaikat és megpróbáltatásaikat a 19. századtól a második világháború végéig.

Az internet segítségével a szervezők, illetve az eseményhez csatlakozó városok emlékezői egész napos láncban olvasták fel a zsidóságuk miatt a saját városukból elhurcolt honfitársaik nevét, így az 1350 soproni áldozat nevét is. 

Kapcsolódó cikkek