Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Az orvos–polihisztor utcája
A Gensel Ádám utca az Ágfalvi úti lakótelepen, a Fényi Gyula és a Szőlőskert utca között húzódik. Fotók: Filep István és Soproni Múzeum

Sopronban járunk: A mai Lenkey utca egykor Gensel Ádám nevét viselte

Az orvos–polihisztor utcája

| Városi hírek

Tudja, hol van a Thurner Mihály utca? Vajon kiről nevezték el a Károly-magaslati utat? És ki volt István bíró? Sorozatunkban nevezetes soproni utcákon kalandozunk.

A mai Lenkey utcát 1948-ig Gensel Ádám utcának hívták, ám az ’50-es években üldözték a német hangzású utcaneveket, így a közterület akkori elnevezése politikai elvakultság áldozata lett. A mai Gensel Ádám utca az Ágfalvi úti lakótelepen van, nevét 1997-ben kapta. A Fényi Gyula utca és a Szőlőskert utca között húzódik a Kutyahegy (régen: Kurze Neubirg) északkeleti lejtőjén. Az 1856-os kataszteri térkép tanúsága szerint a területen a XIX. század közepén szőlőtermesztés folyt, ugyanis az utca szűkebb-tágabb környezetét is Weingartenäckerként jelölték. Később az ágfalvi Újélet termelőszövetkezet gyümölcsöskertjei és szántóföldjei voltak itt, majd pedig a kérészéletű gázbontó. Az új családi házas övezet, Sopron első lakóparkja a kilencvenes évek első felében is még kiskertekkel és mezőgazdasági területekkel felszabdalt környék volt. A 1990-es évek közepén megkezdődött az „Új-Sopronbánfalva” beépülése, és vele egyidőben az Ágfalvi út felőli oldalon is új építkezések indultak. Amerikai mintára egy vállalkozói csoport lakóparkot kívánt létesíteni, ezzel elindítottak egy azóta is tartó, divatos beépítési gyakorlatot. Az ilyen, újszerű formában megépített lakóközösségi területek nem csak azt jelentették, hogy a körbezárt területre csak gyalogos és gépkocsibejárókon lehetett bejutni. Ideális esetben parkolóhelyeket és garázsokat biztosítottak az ott élőknek, burkolt belső utakat és járdákat alakítottak ki, valamint belső zöldfelületeken akár pihenő- vagy játszóhelyeket hozhattak létre. A lakópark terjeszkedése a Gensel Ádám utcát csak a 2000-es évek elején érte el, műút az évtized végén épült.

Gensel Ádám emlékét a kurucdombi meteorológiai állomáson egy díszes tábla is őrzi. Márvány emléktábláját soproni szülőházán, a Fő tér 2. homlokzatán állították ki 1991-ben. A házban található az ország első patikamúzeuma. Olajfestményét, továbbá sajátkezű önéletrajzának másolatát, orvosi pecsétjét, valamint a róla szóló közlemények különlenyomatait a múzeumban őrzik.

A Gensel Ádám utca történetét Török Balázs, a Soproni Múzeum munkatársa mesélte el.

Gensel János Ádám orvos, nemzetközi hírű polihisztor 1677-ben született Sopronban gyógyszerész családban. Munkássága elsősorban a járványtant és a meteorológiát érintette, a frontérzékenység felfedezője volt. A városban ő volt az első kezdeményezője a himlőoltásnak. Sopronban hunyt el 1720-ban. Síremléke a Lenck-villa kertjében látható, melynek feliratát saját maga fogalmazta meg. 

Kapcsolódó cikkek