Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Vigyáznak az élővilágra
A fecskéknek műfészektelepet alakítottak ki.

Fertő-part: Több ezer hektárnyi területen vannak érintetlen nádasok a tavon

Vigyáznak az élővilágra

| Zöld Sopron

A Fertő tavi vízitelep komplex fejlesztését már a kezdetektől, az első terület-előkészítő munkálatoktól szigorú természetvédelmi monitoring kíséri. Ennek lényege, hogy a területen jellemző élővilág egyes elemeit folyamatosan vizsgálni kell a hatóság által jóváhagyott kutatási terv alapján.

A fejlesztés egy mesterségesen kialakított területen, egy szárazulaton zajlik. A beruházás bár védett természeti terület, de a magyar és az osztrák nemzeti park által egységesen használt, úgynevezett szolgáltatóövezetbe esik. Ez azt jelenti, hogy ebben a zónában – és csak itt – engedélyezett a turisztikai hasznosítás. Az élővilág megóvására azonban itt is oda kell figyelni. Ezt szolgálja az úgynevezett természetvédelmi monitoring.

– A beruházás nagysága miatt a Természetvédelmi Hatóság egy ökológiai megfigyelőrendszer, azaz egy ökológiai monitoring végzését írta elő – kezdte dr. Szabó Sándor természetvédelmi szakember. – Ennek több összetevője van. Az eljárás lényege, hogy a területet jellemző élővilág egyes elemeit külön vizsgálni kell a hatóság által jóváhagyott kutatási terv útmutatásai alapján.

Először egy alapállapotot rögzítettek a 2017–2020-as évekre vonatkozóan. A részletes előkészítő munka korábbi kutatási eredmények, irodalmi adatok, valamint a saját kutatások alapján indult, és a területen előforduló teljes élővilágra kiterjedt. Rögzítették a növényvilágra jellemző adatokat. Ennek részeként feltérképezték az invazív, azaz tájidegen növények – mint például az ezüstfa, a fehér akác, a magas aranyvessző és a parlagfű – előfordulási helyeit.

– Ezzel párhuzamosan az állatvilágot is vizsgáltuk, elsősorban a hüllőket, a kétéltűeket, a madarakat és a kisemlősöket – folytatta dr. Szabó Sándor. – Tettük ezt a korábbi gyűrűzések eredményei és saját megfigyelések alapján. Nemrégiben a természetvédelmi monito­ring keretében a békák, hüllők megóvása érdekében például hüllőterelő falat építtettünk végig a bekötőút mentén. Erre azért van szükség, mert meg kell akadályozni, hogy a hamarosan nagy számban meginduló békák az úttestre jussanak.

A monitoring fontos része a vízi élővilág figyelemmel kísérése is, ezért a halakat külön vizsgálja a szakmai csapat. A kivitelezési munkálatok után rendszeresen ellenőrzik az élővilág állapotát, ugyanazokat az előfordulásokat és állatcsoportokat vizsgálják meg, amelyekről az alapállapotot is rögzítették.

Mivel a vízben is végeznek kotrási munkálatokat, ezért a Vízügyi Hatóság egy vízminőség-monitoringot írt elő. Ennek részeként bizonyos paramétereket hetente, míg másokat kéthetente vizsgálnak.

A természetvédelmi szakember elmondta: a költöző madarak megóvására is kiterjed a monitoring. A szakértő szerint a jelentős gépi munka és a forgalom miatt a költöző madarak várhatóan átmenetileg nyugodtabb táplálkozóhelyeket keresnek majd. A visszatérő fecskék számára fecske-műfészektelep létesült.

– Összesen több ezer hektárnyi területen vannak érintetlen nádasok a tavon. A nádi énekesmadarak ezeket a belső, védettebb részeket fogják elfoglalni. Jellemzően a korábbi években sem fészkeltek itt a fejlesztési munkálatokhoz közelebb eső részeken, mert akkor is forgalmas, zajos strandterület volt ez. A kivitelezési munkálatokkal járó zaj miatt a következő időszakban is ezt várjuk – összegezte a természetvédelmi szakértő.

Dr. Szabó Sándor felhívta a figyelmet arra is, hogy kiemelten fontos az út mellett nagy számban megfigyelhető nyári ludak védelme. A friss tavaszi zöld gyepre ugyanis szívesen jönnek majd ki legelni a kislibák. Ezért már korábban több helyre táblákat helyezett ki a nemzetipark-igazgatóság, illetve felhívta a teherautó-sofőrök figyelmét is a madarakra, az óvatosabb, fokozott figyelemmel járó közlekedés fontosságára.


Forrás: fertopart.hu 

Kapcsolódó cikkek

Elkészült a hüllőterelő fal

Elkészült a hüllőterelő fal

2021. 05. 05.

Mintegy két kilométer hosszan építették ki a hüllőterelő falat Fertőrákoson, a vízitelepre vezető bekötőút mentén. Ez is része a Fertő-part fejlesztését kísérő úgynevezett természetvédelmi monitoringnak.