Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Legyen rendben az árok is!

| Munkatársunktól | Zöld Sopron

Ilyenkor ősszel különösen időszerű a felvetés: az ingatlanok, a családi házak előtt, de már közterületen lévő árkokat, füves területeket kinek a feladata gondozni.

Az elmúlt hetekben olvasónk több – közérdekűnek számító – témában is megkereste szerkesztőségünket. Ebben a sorban az utolsó kérdéskör az ingatlan előtti árkok, járdaszakaszok gondozásával, rendbetételével volt kapcsolatos. 

A válaszadáshoz ismét dr. Sávári Szabolcsot, városunk jegyzőjét kereste fel lapunk.

Megtudtuk, az önkormányzat vonatkozó rendelete szerint az ingatlan előtti árkok és füves területek gondozása a tulajdonos vagy az ingatlan használójának a feladata. Az ő kötelessége a lehullott falevelek összegyűjtése és elszállítása is. Fontos elvárás, hogy a növények – fű – magassága ne haladja meg a 15 centimétert. Ugyancsak feladat, hogy az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló faágakat és bokrokat úgy nyessék meg, hogy azok ne akadályozzák a gépjármű- és a gyalogos közlekedést, illetve ne takarják ki a közúti forgalomjelző táblákat, lámpát.

A jegyző kitért arra is, hogy az ingatlan előtt mekkora területet kell gondozni. Ide tartozik többek között a telekhatár, valamint a burkolt úttest közötti rész, szilárd burkolatú út hiányában a telekhatártól a forgalom által kialakított forgalmi sáv széle, illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok is.

Kapcsolódó cikkek