Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Lombhulladék-elszállítás a kertekből: házhoz megy a szolgáltató

Égetés helyett zöldudvar!

| Munkatársunktól | Zöld Sopron

Tavasszal és ilyenkor, ősszel is rendszeresen visszatérő kérdés: mikor és hogyan szabad elégetni a kerti hulladékot? Ennél a módszernél van könnyebb és környezetbarátabb megoldás is.

Az ősz a nyári szabadságolások végének, az iskolakezdésnek és egyúttal a kertben felhalmozódó hulladék elégetésének időszaka is. Sopronban ez utóbbit önkormányzati rendelet szabályozza, amely alapján a kerti hulladék elégetése március 1-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig engedélyezett. Ilyenkor a Lövérekben, a Virágvölgyben vagy Sopronbánfalván rendszeresen látni hatalmas füstoszlopokat, s nem feltétlenül azért gyújtanak máglyát, hogy így üzenjenek egymásnak az egyes városrészen élők…

A megadott időszakokon kí­­vül – tehát május 1. és szep­­tem­ber 30. között azonban tilos égetni, a szabályt megszegők tűzvédelmi bírsággal sújthatók.

– Lényeges, hogy csak szélcsendben lehet tüzet gyújtani – mondta el a Soproni Téma megkeresésére Gyenge Koppány, a polgármesteri hivatal közbiztonsági referense. – A ker­­ti hulladék, a faág, az avar, a lomb legyen száraz. Amennyiben még nyers vagy nedves, akkor az nem ég, csupán füstöl. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, például PVC-t vagy veszélyes hulladékot. A szabadban a tü­­zet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség már nincs, a tü­­zet azonnal el kell oltani. A tü­­zelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az égetés mellett környezet­barát módon is megszabadulhatunk a kerti hulladéktól. Sopronban az STKH Harkai úti telephelyén a magánszemélyek évente hat alkalommal, egyenként legfeljebb 300 kilogramm mennyiségű fahulladékot, levelet, nyesedéket helyezhetnek el.

Emellett a házhoz menő sze­­lektív gyűjtéshez igazodva működik a házhoz menő lombhulladék-elszállítás is. Arról, hogy az adott utcákba mikor érnek oda az STKH munkatársai, a tár­­saság weboldalán (www.stkh.hu) lehet bővebb tájékoztatást találni.

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat 

Azonnali hatállyal feloldotta a tűzgyújtási tilalmat – melyet még június 20-án rendeltek el – a földművelésügyi miniszter az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokra – közölte a Földművelésügyi Minisztérium. Az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. Az erdőn kívüli területeken és a lakott területeken történő tűzgyújtás esetén is minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó közvetlen tűzeset forrása lehet.

Kapcsolódó cikkek

A Fertő-táj ékei

2018. 12. 19. | Munkatársunktól

Kiosztották a legszebb ház a Fertő-tájon pályázat díjait. A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa a hagyományos évzáró rendezvényén adta át az elismerő címeket.

Újra együtt

2019. 12. 11. | Munkatársunktól

Jövőnk ígérete múltunk igaz ismeretében van – ennek a mottónak a jegyében jelent meg a Perkovátz-Ház Baráti Köre gondozásában az Újra együtt!, Wieder zusammen!, Ponovo zajedno! című naptár.