Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Vermes Miklós emléktáblája a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum udvarán

Hol járunk? – rejtvény

Vermes Miklós emléktáblája a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum udvarán

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

Vermes Miklós 1905-ben született Sopronban. Édesapja Vermes (Wuschik) Ernő posta és távírdai főellenőr volt.

Tanulmányait a soproni evangélikus népiskolában kezdte, majd 1915-től szülővárosa evangélikus líceumának volt a tanulója, ahol 1923-ban érettségizett. Eötvös kollégistaként matematika–fizika–kémia szakos tanári oklevelét 1928-ban szerezte meg. Évekig tanársegédként dolgozott a II. sz. Kémiai Intézetben, majd a Fasori Evangélikus Gimnázium tanára volt egészen annak megszűnéséig. 1952-ben került a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumba, ahol többek között tanára volt Havas Andrásnak (1952–2011), Sopron egykori alpolgármesterének, a Soproni Víz- és Csatornamű Zrt. volt vezérigazgatójának is. Középiskolai munkája mellett bekapcsolódott az egyetem fizikatanár-képzésébe, a gimnáziumban gyakorlótanári-képzést is vállalt.

Tanári és tankönyvírói munkásságát 1954-ben Kossuth-díjjal honorálták. Az utolsó tankönyvcsaládot már jóval nyolcvanadik évén túl írta meg. Személyiségének varázsa vetekedett a másik tudós fizikatanáréval, Öveges Józsefével. Vermes Miklós, diáknemzedékek Muki bácsija enciklopédikus műveltséget halmozott fel, amit nem csupán zseniálisan adott tovább, hanem jellemével hitelesített is. Egyenes gondolkodású, szilárd gerincű ember volt. Pedagógusi hitvallását így fogalmazta meg: „A tanár ébresszen tiszteletet a természet dolgai, az emberiség nagy teljesítményei iránt. Minden egyéb tisztelettel azután lesz, ami lesz.”. Vermes Miklós Budapesten hunyt el 1990-ben, sírja a Farkasréti temetőben található. Szintén a líceum legendás tanára volt Nagy Márton (1932–2021), aki megálmodta és élete végéig irányította a Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány kuratóriumát.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek