Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Jubilál az asztaltársaság
A Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaságnak jelenleg 29 tagja van. Múlt kedden tartották a 700. összejövetelt. Fotó: Pluzsik Tamás

Digitalizálták a találkozókról készült jegyzőkönyveket

Jubilál az asztaltársaság

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

Január 17-én a Perkovátz-Ház Daruka-termében tartotta 700. összejövetelét az 1934-ben alapított Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság.

Mint a jubileumi összejövetelen dr. Bartha Dénes előadásában is elhangzott: az asztaltársaságnak az ötlete a soproni Erzsébet-közkórház gyermekosztályának megálmodójától, a nagyszebeni származású amatőr lepkekutatótól, dr. Graeser Frigyestől eredeztethető. Ő az erdélyi szászoknál szokásos önképző összejöveteleket tekintette mintának. A felvetés nyomán 1934. június 5-én a Pannónia Szálló éttermében dr. Botvay Károly főiskolai tanár, az éghajlattan és a talajtan nagyhírű tudósa, Breuer György bányaigazgató, amatőr ornitológus, Leitner József líceumi tanár, geográfus, dr. Mika Ferenc pénzügyi főtanácsos, botanikus, Mika József főiskolai adjunktus, kémikus, dr. Proszt János főiskolai tanár, kémikus, dr. Varga Lajos honvéd főreáliskolai tanár, limnológus (édesvizekkel foglalkozó tudományág) és a gondolatébresztő dr. Graeser Frigyes megbeszélést tartottak, és egyúttal elhatározták az asztaltársaság megalapítását. Lényegében ez tekinthető az első hivatalos összejövetelnek. 1934 októberében volt az első olyan találkozó, ahol Proszt János professzornak köszönhetően már tudományos előadás is elhangzott. Ekkor csatlakozott az asztaltársasághoz Bencze Pál hercegi főerdész, Meller Béla fogorvos, Romwalter Alfréd főiskolai tanár és Vajk Artúr bányamérnök, bányaigazgató, így a fenti tizenegy tudós férfit tekinthetjük a közel kilenc évtizedes múltra visszatekintő asztaltársaság „alapító atyjának”.

Az első elhatározások szerint az asztaltársaság alapszabályok, tagdíjak és tisztikar nélkül, teljesen baráti alapon működik. Minden hónap második keddjén jönnek össze, amikor a vacsora előtt egy tagtársuk előadást tart. Minden összejövetelről jegyzőkönyv készül. Mint az asztaltársaság egyik tagjától, dr. Ormos Balázs bányamérnöktől megtudtuk, az elmúlt 699 összejövetel jegyzőkönyveit, a hét vaskos kötetet a közelmúltban digitalizálták, és az internet jóvoltából szeretnék közkinccsé is tenni. Az első kötetnek külön érdekessége, hogy 1944. december 6-án azt a házat is lebombázták, ahol ezt őrizték, de a romok alól sikerült sértetlenül előbányászni. Az asztaltársaságnak jelenleg 29 tagja van.

Vendégek: A jubileumi rendezvényen vendégként köszöntőt mondott dr. Farkas Ciprián polgármester és prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Tekintse meg további képeinket!

Kapcsolódó cikkek