Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Húsvéti szertartások Sopronban
Fotók: Filep István

Valamennyi templomban várják a híveket a legjelentősebb egyházi ünnepen

Húsvéti szertartások Sopronban

| Bertha Ágnes | Városi hírek

A húsvét minden keresztény egyházban az egyik főünnep, nagycsütörtöktől húsvéthétfőig Sopron minden templomában várják a híveket.

Az evangélikus templomban nagycsütörtökön 9.30-kor széderalkalom lesz a nagyteremben, 18 órakor kétnyelvű úrvacsorás istentisztelet a tisztségviselők beiktatásával. Pénteken 8 és 10 órakor magyar, 9-kor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet, 18 órakor magyar nyelvű istentisztelet passióolvasással és csatlakozó úrvacsorával. Szombaton 14 órakor kezdődik a német, 15 órakor a magyar nyelvű istentisztelet a temetőkápolnában. Húsvétvasárnap 5.45-kor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet, 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű úrvacsorás istentiszteletet lesz áldozati gyűjtéssel, 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. Hétfőn 8-kor magyar nyelvű úrvacsorás, 9-kor német, 10 órakor magyar nyelvű istentiszteletre várják a híveket csatlakozó úrvacsorával.

A református templomban nagycsütörtökön 18 órakor, nagypéntek 10 és 18 órakor úrvacsorás, nagyszombaton 18 órakor, húsvét 1. és 2. napján 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz.

A soproni görög katolikus szertartások a Kecske-templomban lesznek: nagycsütörtökön 17 órakor liturgia, nagypénteken 18 órakor sírbatételi vecsernye, húsvétvasárnap és -hétfőn 10 órakor liturgia.

A domonkosok Szent Júdás Tádé-templomában nagycsütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után virrasztás lesz 22 óráig. Nagypénteken 14.15-től keresztút, 15 órától az Úr szenvedésének ünneplése, szombaton 19 órakor lesz a húsvéti vigília megünneplése. Húsvét két napján vasárnapi miserend érvényes a templomban (7, 10, 11.30, 16 óra). Csütörtöktől szombatig 7–12 óra között lesz gyóntatás.

A Szent Margit-templomban az ünnepi szertartások főcelebránsa dr. Pápai Lajos püspök lesz; nagycsütörtökön 18 órakor szentmise kezdődik az utolsó vacsora tiszteletére, csendes virrasztás 20 óráig; másnap 14.30-kor lesz keresztút, 15 órától nagypénteki szertartások passióval. Szombaton 8–18 óra között látogatható a szentsír, a nagyszombati húsvéti vigília 20 órakor kezdődik, húsvét napján 9.30-kor és 11 órakor, másnap 18 órakor lesz mise.

A Szent István-templomban csütörtökön 18 órakor lesz mise, pénteken 14.30-kor keresztút, 15 órakor igeliturgia passióval. Nagyszombaton 9–18 óra között látogatható a szentsír, 19 órakor ünnepi vigília kezdődik szentmise körmenettel. Húsvétvasárnap 9 és 18, hétfőn 8.30-kor és 10 órakor lesznek szentmisék.

A bánfalvi Mennyek Királynője-templomban nagycsütörtökön 18 órakor, pénteken 17 órakor, nagyszombaton 20 órakor, vasárnap 10, hétfőn 10 és 18 órakor várják szentmisére a híveket.

A Szent Mihály-templomban nagycsütörtökön 17 órakor lesz szentmise az utolsó vacsora emlékére lábmosással, a mise után rövid virrasztással, nagypénteken 15 órakor szertartás János evangélium szerinti passióval, szombaton 19.30-kor húsvéti vigília, húsvétvasárnap 9.30-kor, húsvéthétfőn pedig 10-kor kezdődik az ünnepi mise, húsvéthétfőn dr. Veres András megyéspüspök főcelebrálásával.

A Szentlélek-templomban húsvétvasárnap 11.30-kor és 18 órakor, hétfőn 18 órakor lesz szentmise.

A Szent György-templomban húsvétvasárnap 9 órakor és 19.30-kor kezdődik szentmise, délelőtt ételszenteléssel, hétfőn 19.30-kor.

A Szeplőtelen Foganta­tás-templomban csütörtökön 18 órakor lesz szentmise az utolsó vacsora emlékére, pénteken 14.30-kor keresztút, 15 órakor nagypénteki liturgia, nagyszombaton 21 órától húsvéti vigília szentmise, húsvétvasárnap és -hétfőn pedig 10.30-kor ünnepi szentmise.

A Szent Imre-templomban nagycsütörtökön 17 órakor rózsafüzér, 18 órától szentmise lesz az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás, pénteken 15 órától liturgia. Szombaton 9 órától látogatható a szentsír, 18 órakor kezdődik a húsvéti vigília szentmise, húsvétvasárnap 9, 10.30 és 19 órakor lesz mise.

A Jézus Szíve-templomban nagypénteken 18 órakor keresztút lesz, szombaton 9 órától látogatható a szentsír. Húsvét mindkét napján 7.30-kor lesz szentmise.

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek