Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Hans Schrade német pilóta sírja

Látta már? – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Hans Schrade német pilóta sírja

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

Pontosan 80 évvel ezelőtt az első légiriadók egyike volt Sopronban.

 1944. május 10-én a szövetségesek légiereje a bécsújhelyi repülőgépgyárat bombázta, a támadókötelékek nagy magasságban Soprontól északra vonultak el. „Végzetes búgásuk most is kicsalta a soproniakat, hogy tanúi legyenek a látványosságnak. A légierődöket fürge vadászgépek kísérték. Hamarosan kifejlődött a légi harc az amerikai és a német vadászgépek között. Pattogtak a gépfegyverek fenn a nagy magasságban, de szorgalmasan pökték lövedékeiket a Fertő-melléki légvédelmi tüzérség ágyúi is. Jól lehetett látni a lövedékek robbanását a levegőben.” – írta a szemtanú, dr. Németh Alajos lelkész, hittanár a Sopron könnyes–véres dátumai című könyvében.

Egy bombázóköteléket támadó német vadászgép a vízmű mögött a szőlőbe zuhant, Feldinger Károly kertjébe. A 22 éves pilótának, Hans Schrade őrmesternek nem vagy csak részben nyílt ki az ejtőernyője, ő maga a Felsőbüki Nagy Pál utca 21. számú ház kertjébe esett. „Félelmetes lángok törtek elő a zuhanó gépből, mielőtt földet ért. Pilótája még idejében kiugrott. Egy-kettőre csődület támadt körülötte. Megszabadították az ejtőernyő zsinórjaitól, de segíteni már nem tudtak rajta.”– folytatta dr. Németh Alajos.

Az eseményről, illetve a német pilóta temetéséről az országos lapok is hírt adtak, így a Reggeli Magyarország című napilap 1944. május 18-i lapszámában az alábbi tudósítás olvasható: „A legutóbb Sopron felett lezajlott légi harcban hősi halált halt Schrade János német pilótát nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra a sopronbánfalvai hősi temetőben. A koporsót Last Vilmos SS-főhadnagy (a Soproni Gázmű gázmesterének fia, aki a Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett 1930-ban, a PUES, a Pannónia Úszó Egylet kiváló sportolója volt, a háború végén orosz hadifogságba esett, onnan szabadulva Németországban telepedett le – a szerk.) Sopron vezetésével német bajtársak vitték vállukon a sírig, ahol a katolikus tábori lelkész mondott búcsúztatót. Ezután az összegyűlt nagyszámú gyászoló közönség elénekelte a magyar és a német Himnuszt. A temetésen vitéz Szabó László vezérőrnagy, hadosztályparancsnok vezetésével népes magyar katonai küldöttség is részt vett.”.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek