Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Folytatódik a fejlesztés
A tervek szerint a páneurópai piknik 30. évfordulójára elkészül az emlékparkban a látogatóközpont Fotó: látványterv

Dr. Fodor Tamás: köszönet a soproniak türelméért

Folytatódik a fejlesztés

| Munkatársunktól | Városi hírek

2019-ben is folytatódik a város fejlesztése – jelentette ki a Soproni Témának dr. Fodor Tamás. A polgármester történelmi összefüggésbe helyezte városunk múltját és jelenét, előrevetítve a modernizációt követő jövőjét.

– Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a fejlesztések átfogják életünk szinte minden területét. Nem egy-egy projektről beszélünk, hanem egy átgondolt stratégiáról, egymást feltételező és erősítő komplex városfejlesztésről, amely elválaszthatatlanul összefonódik a térségben végbemenő változásokkal – kezdte gondolatsorát dr. Fodor Tamás. – Ahhoz, hogy megértsük jelenlegi helyzetünket, elengedhetetlen az objektív múltidézés. Gondoljuk csak át, milyen károkat okozott a trianoni diktátum, aztán a második világháború, majd pedig a diktatúra, amely zárt városként kezelte Sopront, és ezért sokáig semmilyen vagy csak erősen korlátozott fejlődést tett lehetővé. Nagy volt a lemaradásunk, és a helyzet a rendszerváltást követő években sem változott gyökeresen, pedig az elvárások magasak voltak a mindenkori városvezetéssel szemben. 

– Milyen szakaszokra bontható az a folyamat, amely lényegében 2007-ben kezdődött?

– Az első fejlesztések uniós források bevonásával történtek. Gondoljunk például a Fő térre, a Tűztoronyra vagy a Kőszegi úti aluljáróra! Ezekhez jelentős önrészt is kellett biztosítani, amelyet az önkormányzatnak kellett előteremteni. Fordulatot jelentett, hogy a kormány átvállalta a város adósságát, így fellélegezhettünk, mert így már jutott forrás a további fejlesztésekre. Ezt követően érkeztünk el a 2015-ös esztendőhöz és a Modern Városok Program meghirdetéséhez. Minden túlzás nélkül kijelenthetem, hogy ennek a soproni programja mérföldkő a város életében. Ez pénzben érzékeltetve összességében 80 milliárd forintot jelent. Ebből jelenleg 32 milliárd forint felhasználásánál tartunk. Ebben az összegben természetesen nem szerepel az M85-ös költsége, amely több mint 300 milliárd forint.

– Elemzések és tapasztalatok sora bizonyítja, hogy a gyorsforgalmi utak jelentős fejlődést hoznak az adott térségnek. Sopron is erre számít?

– Természetesen. Egyrészt a turizmus révén, másrészt pedig gazdasági téren. A Sopron–Fertő Turisztikai Régió fejlesztése ugyancsak komplex módon, állami beruházásként valósul meg. Része a programnak a már említett M85-ös megépítése, a kerékpárosút-hálózat és pihenőhelyek bővítése (a meglévő útszakaszok összekapcsolása), a Fertő-parti utak korszerűsítése, az Esterházy-kastély mind teljesebbé váló rekonstrukciója, a fertőszéplaki Széchényi-kastély felújítása, a szálláshelyek bővítése, és több más fejlesztés a világörökségi településeken. Visszatérve a gazdaságfejlesztésre: Sopron lényegében kimaradt ebből, de meggyőződésem, hogy a gyorsforgalmi út ebben is húzóerőt jelent majd. Új ipari park készül, már tervezik az Innovációs és Technológiai Centrumot. Ez úgy szolgálja majd a gazdaság élénkítését, hogy nagy hozzáadott értékű teljesítményeket tud befogadni és az induló cégeket tudja támogatni.

– A városfejlesztés egyik eleme volt a belvárosi utak és terek burkolatfelújítása, amely kapcsolódott a Fő tér és a Tűztorony rekonstrukciójához. A folytatás?

– A folytatást a belvárosi önkormányzati és állami, valamint az egyházi ingatlanok homlokzatfelújítása jelenti. Ez a munka is tart, néhányat már befejeztek. Nem ide tartozik, de lényeges a Szent Mihály-templom felújítása is.

– Térjünk vissza a belvároshoz! Hogy áll a parkolóház és a Kisvárkerület rekonstrukciója?

– Mindkét esetben megtörténtek a szükséges előkészületek. A Kisvárkerület ugyanúgy néz majd ki, mint a Várkerület. A parkolóház régészeti feltárásai késleltették a munkák kezdetét, de már közbeszerzésre kész a projekt. A Paprét és a Széchenyi tér rehabilitációja sem marad el, ezek zárják majd a sort.

– Mi a helyzet a Lövérek programmal?

– Már felújítottuk a Lövér körutat, csomópontokat javítottunk, kerékpárutat építettünk, és tavasszal elkezdődik a fedett uszoda építése, miközben befejeződik a strand felújítása, amely így – befedve – átmenetileg átveszi a fedett uszoda szerepét. Fontos, hogy már elkezdődött a Fertő fejlesztése is, ezért várhatóan nagy teher hárul majd Tómalomra.

– Úgy hírlik, jelentős változás lesz a páneurópai piknik helyszínén is.

– Igen, hiszen közeledik az áttörés 30. évfordulója.

– Polgármester úr, csak néhány – de talán a legjelentősebb – fejlesztésre tértünk ki.

– Valóban, ezek csak a jégjegy csúcsai, hiszen számos projektünk áll megvalósítás vagy tervezés alatt, amelyek mindegyike fontos a maga nemében,

– Javaslom, ezekről máskor beszéljünk!

– Rendben, nem maradunk téma nélkül, de mielőtt befejeznénk, két dologra még kitérek. Itt is köszönetet mondok a soproni embereknek, akik a felújításokkal járó kényelmetlenségeket megértéssel vették tudomásul és türelemmel viselték. Lojalitásukra a jövőben is számítunk! A másik, hogy a városfejlesztés nem egyszemélyes munka. Sok ember akarata, tudása, tapasztalata szükséges. Mindenekelőtt köszönetet mondok dr. Molnár Ágnes és Barcza Attila országgyűlési képviselőknek, dr. Szájer József európai parlamenti képviselőnek, munkatársaimnak, valamint a különböző közreműködő cégeknek is!

Kapcsolódó cikkek

Sopron nem felejt

Sopron nem felejt

2018. 12. 19. | Horváth Ferenc

Sopron polgárai a hagyományoknak megfelelően méltó módon emlékeztek az 1921-es népszavazásra. A hűség napján adták át a városi elismeréseket. Az idén dr. Árvay Györgyné vehette át a díszpolgári címet.