Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

A soproni önkormányzat kiemelten támogatja a helyi civil szervezeteket

A múlt mindannyiunkat kötelez

| Horváth Ferenc | Városi hírek

– Sopronban a civil élet napjainkban is virágzik. Az önkormányzat támogatja munkájukat, éppúgy, mint a nemzetiségeket – mondotta dr. Farkas Ciprián. A tanácsnokot a soproni zeneegylet megalakulásának 190. évfordulóján kérdezte a Soproni Téma.

– Tanácsnok úr, Sopron a civil szervezetek otthonaként is ismert város. Az önkormányzat miként segíti, támogatja munkájukat?

– Sopron polgárváros, amelynek egyik jellemzője, hogy évszázadok óta élénk a civil élet. Gondoljunk csak a közel kétszáz éve alapított zeneegyletre, a képzőművészeti életre vagy a 150 éve alapított városszépítő egyesületre! A soproni szimfonikusok és a zeneiskola éppen az elmúlt napokban hangversennyel emlékezett a soproni zeneegylet megalapítására. Szokták mondani, hogy a múlt kötelez. Igaz ez a civil szervezetek tevékenységére is, legyenek azok jogutódok, vagy akár újabb alapításúak. A civil kurázsi mindig jelen volt a város életében. Az önkormányzatnak fontos, hogy segítse munkájukat, hogy együttműködjön képviselőikkel. Ezért a civil közéleti munka alapjaként nemcsak a tartós közérdekű és közhasznú tevékenységet végző civil szervezeteket támogatjuk megfelelő helyiségek biztosításával, hanem a városban önkormányzati szinten működő nemzetiségeket is, többek közt a Rejpál-házban (nemzetiségi ház), amelyet a németek és a horvátok működtetnek teljes önállósággal. Kiemelt figyelmet fordítunk a történelmi egyházakkal és a civil szervezetekkel való együttműködésre.

– A civil szervezetek miképp hallathatják hangjukat az önkormányzat munkájában?

– A civil szervezetek és érdekvédelmi testületek delegáltjai a közgyűlés munkájában, a bizottságokban, a döntések előkészítésében szavazati és tanácskozási joggal vesznek részt. A közgyűlések előtt rendszeresen találkozunk a kamara, az ipartestület és a városszépítő egyesület vezetőjével. Képviselőik jelenleg is tagok az önkormányzat különböző bizottságaiban. Ők jelentik a civil kontrollt.

– Említette, hogy a civil szervezetek munkáját a működésükhöz szükséges helyiséggel is támogatja az önkormányzat. Ez mit jelent a gyakorlatban?

– Az idei esztendőben az ide vonatkozó önkormányzati rendelet alapján 31 civil szervezet kapott kedvezményes bérleti díj fizetése mellett összesen 36 önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget. Az önkormányzat idei évi költségvetésben több mint 145 millió forintot biztosított összesen 135 civil szervezetnek különböző jogcímeken. Mindezeken felül a helyi és közösségi terek fejlesztésére, valamint kulturális és közösségépítő programok támogatására az önkormányzat közreműködésével több mint 25 civil és egyházi szervezet több mint 185 millió forint összegben részesült. A nem kiemelt sportszervezetek és a szabadidősport csaknem 40 millió forintos nagyságrendben kaptak támogatást, plusz ingyenes pályahasználatot biztosítunk.

– Ez a tendencia a jövőben is folytatódik?

– A civil szervezetekkel hosszú távon szeretnénk együttműködni, ezért a következő években is számítunk a közös munkára. Fontos számunkra a véleményük. Mint ahogy eddig is, a jövőben is mindent megteszünk, hogy képviseletük legyen az önkormányzati bizottságokban, mert így biztosított az információáramlás az önkormányzat és a civil szervezetek között. Így válik átláthatóvá a közös munkánk.

Kapcsolódó cikkek

A közösségért dolgozik

A közösségért dolgozik

2019. 12. 18. | P. Horváth László

Harminckilenc éve megszakítás nélkül látja el négy lépcsőház közös képviselői feladatát Kéry Ferenc. Talán ő az egyetlen a városban, aki ilyen hosszú ideje van ebben a „szakmában”, fontos neki, hogy segíthessen az embertársain.

Ünneplőben a város

Ünneplőben a város

2019. 12. 18. | Munkatársunktól

Közeledik karácsony, a kereszténység fontos ünnepe. Sopron utcái, terei már hetekkel ezelőtt ünneplőbe öltöztek, az adventi koszorún is hamarosan meggyújtják a negyedik gyertyát. A meghitt hangulat ilyenkor nemcsak az épületekbe, hanem az emberi lelkekbe is beköltözik.