Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
A papíripar tudósa
Dr. Csóka Levente Fotó: Pluzsik Tamás

Dr. Csóka Levente 14 kutatással töltött éve után kapta a díjat

A papíripar tudósa

| Pluzsik Tamás | Tallózó

Dr. Csóka Levente mindig is a természet alkotta rendszerek bűvöletében élt: vezetésével jelenleg is folynak kutatások a Soproni Egyetemen a cellulóz és a nanotechnológia témakörében. Munkáját magas rangú kitüntetéssel ismerték el.

Dr. Csóka Leventének, a Soproni Egyetem Faalapú Termékek és Technológiák Intézet egyetemi tanárának a papíripart szolgáló kutató–fejlesztő tevékenységéért, a környezetkímélő cellulóz vizsgálata terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta, melyet a kitüntetett dr. Fazekas Sándor minisztertől vett át.

– Hogyan indult szakmai, illetve tudományos pályája?

– Fiatal korom óta lenyűgöznek a természet alkotta rendszerek. Később, egyetemi tanulmányaim során rádöbbentem, mennyi minden ismeretlen számunkra a faanyagot felépítő makromolekuláris anyagok te­­rén. Annak érdekében, hogy kutathassam és megérthessem a természetben zajló folyamatokat, doktori disszertációm középpontjába a matematikai és faanatómiai kutatásokat állítottam, majd a PhD-munkám befejezését követően a cellulóz vizsgálatával és többcélú felhasználásával foglalkoztam mikro- és nanotartományokban. Jelenleg is folynak kutatások a cellulóz és a nanotechnológia témakörében az általam vezetett kutatócsoportban.

– Kutatási területe a nanotechnológia papírban betöltött szerepe. Mit jelent ez pontosan? 

– A másodlagos papíripari nyersanyagok esetében sikerült jelentős javulást elérni na­­­­­no­­anyagok alkalmazásával, ezzel nagymértékben javítva felhasználhatóságukat.

– A gyakorlati életben hol találkozhatunk az Ön kutatási eredményeivel?

– Kutatási eredményeinkből számos szabadalom és új technológia született a papíripar te­­rületén. Ezek közül többet is alkalmaznak biztonsági papírok gyártásakor és a papír-újrahasznosítás területén.

– Tudományos munkássága mennyiben kapcsolódik oktatói munkájához?

– Oktatói feladataim ellátása során kiemelten fontos számomra, hogy a legújabb kutatási eredményekkel a hazai és külföldi hallgatóimat is megismertessem. Emiatt gyakran vonom be őket kutatásokba, így reményeim szerint rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodnak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egyetemen oktatással és kutatással töltött tizennégy év után, a pályám elején ilyen rangos kitüntetésben részesülhettem.

Kapcsolódó cikkek

Soproni Téma kvízek

Soproni Téma kvízek

2023. 03. 13.

Ezen az oldalon próbálhatod ki aktuális kvízünket, alatta találod régebbi játékaink listáját.