Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Új dékáni kinevezések a Soproni Egyetemen

| Munkatársunktól | Soproni fiatalok

2019. július elsejétől egy új, és egy régi-új dékán kapott kinevezést a Soproni Egyetemen. Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar eddigi dékánja sikeres pályázatának köszönhetően folytathatja vezetői tevékenységét, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon pedig dr. Czeglédy Tamás kinevezésével új dékán kezdhette meg munkáját.

Dr. Varga László – Benedek Elek Pedagógai Kar

Dr. Varga Lászlónak, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánjának mandátuma 2019. június 30. napjával lejárt. Az egyetem rektora ezért, a dékáni posztra új pályázatot írt ki. A kimagasló szavazati aránnyal támogatott, eredményes eljárást követően Prof. Dr. Náhlik András rektor a Kar vezetésével ismét Dr. Varga László egyetemi docens urat bízta meg, aki 2019. július 1. napjától 2024. június 30-ig folytatja dékáni munkáját. 

Varga László az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos bölcsész oklevelet, majd ugyanott doktori fokozatot szerzett, a Pécsi Tudományegyetemen habilitált doktora neveléstudományból. A Kar újraválasztott dékánja a közoktatásban két évtizedig dolgozott, 15 éve oktató a Soproni Egyetemen. A dékán szakmai életútját 2016-ban Apáczai – díjjal ismerték el. 

Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja

A dékáni program egyik fő célja, hogy a Kar a tudomány és oktatás gyakorlásának, gyarapításának jó műhelye maradhasson. Beiskolázási tapasztalataik is alátámasztják, hogy tradicionális képzésük immár generációkon átívelő. A hallgatók körében sok esetben a pályaválasztás már családi tradícióvá vált, több esetben hallgatóik felmenői - nagymamák és édesanyák – is a Kar falai között végezték tanulmányaikat és sajátították el az óvodapedagógus hivatás alapjait. 

Súlyukat, rangjukat és a nevükhöz – az elődök kiváló eredményeinek köszönhetően - hozzátapadó elismerést csak azáltal őrizhetik meg, ha nagyszabású, nagyra törő, bátor gondolatok megfogalmazásáig jutó munkát végeznek. Ebből kap folyamatosan új impulzusokat az oktatás, ez ad keretet a pedagógus-és tudósutánpótlás nevelésének. A felsoroltak mind olyan hozadékok, amelyek hosszabb távon és meghatározóan szolgálják az intézmény gyarapodását, évszázados hírnevének öregbítését. 

A régi – új vezető emberléptékű, reális és elérhető célokat kitűző programot hirdet: az Emberi tényező álljon a Karon mindenek felett. Mindennapjaik legfontosabb építőkockái legyenek: a napi siker, az átélt öröm és elégedettség, inspiráló környezet, kiszámíthatóság, biztonságot hozó jövőkép. 

Dr. Czeglédy Tamás – Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

Prof. dr. Náhlik András rektor a Lámfalussy Kar kari tanácsa és a Soproni Egyetem szenátusa szavazatai alapján Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docenst bízta meg 2019. július 1-től öt évre szólóan a Kar dékáni teendőinek ellátásával. 

Czeglédy Tamás a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerzett sportedzői végzettséget, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen okleveles közgazdász lett. Doktori fokozatát ugyanitt szerezte. Immár 18 éve a Soproni Egyetem oktatója. 

Czeglédy Tamás a Lámfalussy Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi posztját töltötte be immár a második ciklusban. Prof. dr. Fábián Attila felkérése alapján kezdte meg munkáját a nemzetközi feladatok ellátásával, majd Dr. Bartók István megbízott dékán segítségére volt folytatva immáron második ciklusát. 

Dr. Czeglédy Tamás, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar új dékánja

A Soproni Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa Czeglédy Tamást elnökének választotta, mely funkciót 2013-tól dékáni kinevezéséig töltötte be. 

A SMAFC NB1-es kosárlabda csapatának korábbi játékosaként örömmel vállalta az egyetemi sportegyesület tanárelnöki teendőit, mely egyesület 1860-as alapításával hazánk legrégebbi működő sportegyesületének számít. 

Dékáni programjában Czeglédy Tamás hangsúlyozta a nemzetköziesítés égető szükségességét, mely folyamatot dékánként is tovább fogja felügyelni és irányítani. A Kar működő idegen –angol és német – nyelvű oktatási programjai és együttműködései mellett további idegen nyelvű képzések indítását szorgalmazza, melyekre már most is a világ minden részéről érkeznek hallgatók. Az idegen nyelvű képzésekhez természetesen szükség van a minősített – idegen nyelven katedraképes – oktatói gárdára, melynek megerősítése a fiatal kollégák ösztönzésével és képzésével, valamint új oktatók bevonásával lehetséges. 

A nemzetköziesítési folyamat szerves része az oktatási együttműködések, kettős- vagy többes diplomák kiadását megalapozó partnerségek kiaknázása, melyben pályázati és személyes kapcsolatok nyújtanak segítséget a Karnak. 

A Lámfalussy Kar régiós beágyazottságát és lehetőségeit a gazdasági szereplők oktatási és továbbképzési kiszolgálása is javíthatja, mely komplex vagy rövid ciklusú képzési programok kiajánlásával, pályázati lehetőségek kihasználásával történhet. 

Czeglédy Tamás dékáni programjában hangsúlyozta, hogy a kollégák tudatos munkájára, lojalitására és morális építkezésére alapozza a közös jövőt, mert az egymásra figyelés, a hallgatóbarát működés és a Kar tudományos presztízsének növelése csak egy jó közösséggel, jó csapattal képzelhető el.

Kapcsolódó cikkek

Az akaraterő diadala

Az akaraterő diadala

2018. 12. 19. | P. Horváth László

Különleges karácsonyt ünnepel a Nagy-Parragh család: a kisfiúk, Zalán december 25-én született. Az élet legszebb ajándékát kapták a karácsonyfa alá, a huncut kis srác idén lesz kétéves.