Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Visszapillantás alkonyatkor – 13.

Soproni évek: Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor – 13.

| Panoráma

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…

(13.) Szarka Árpád (1915–1995) visszahúzódó, halk szavú ember volt, aki az életről, az élet szeretetéről vallott felfogását grafikáin, festményein fejezte ki. Realista alkotóként a kiválasztott valóságrészletet úgy tudta ábrázolni, hogy egyúttal érzékeltette személyes kötődését, viszonyát is a műve tárgyához. Amikor egy-egy képén megörökítette Sopron és a város környékének jellegzetes részletét, akkor a teremtett világ iránti rajongását is megmutatta. Valahányszor találkoztunk, beszélgetésünk első témája a Széchenyi-gimnázium volt, ahol ő is tanult, majd később, 1948-tól nyugdíjazásáig tanított. A második témánk természetesen a festészet volt, elmondta, mivel foglalkozik éppen, legutóbbi találkozásunk óta hogyan alakult a város kulturális, művészeti élete. Ilyenkor nagyon sok aktuális információt kaptam tőle, amit aztán újságírói munkámban fel tudtam használni.


Szarka Árpádnak számos egyéni tárlata volt, de leginkább a Festőteremben 1985-ben rendezett életmű-kiállításának fogadtatása jelentette számára azt, hogy művészetében jó irányban kötelezte el magát. Egy címemre küldött, grafikájával illusztrált levelezőlapon erről így írt: „A mai napon már nem nyílt meg a Festőterem kapuja, hogy fogadja kiállításom nagyszámú látogatóját. Emlékezetes lesz ez a tárlat, mert megmozgatta a várost, és visszacsalogatta a közönséget a sokszor bizony nagyon kongó kiállítóhelyiségbe. Ne gondold pillanatra sem, hogy ezt a sikert magamnak tulajdonítom! Bebizonyosodott ismét, hogy a közönségnek nem kellenek a rajzolt, festett, nyomott, spriccelt képrejtvények, hanem egyszerű, közérthető, természetelvű ábrázolások kellenek, úgy, hogy azokban gyönyörűségük is teljen. (…) Különben a nyitva tartás alatt sok vendégem volt, meglátogatott többek között Szalatnyay Szepi, testi-lelki jóbarátom is, akivel művészi hitvallásunk is közös.”. (Szepi, azaz Szalatnyay József, a vibráló személyiségű festőművész, aki Kodály Zoltánról a leghitelesebb portrét készítette, engem is barátságába fogadott, vele és feleségével, Dénes Zsófiával, Ady Endre egykori jegyesével számtalan alkalommal találkoztam budavári, Úri utcai lakásukban és a soproni szívszanatóriumban, a részükre külön berendezett szobában. Ám ez egy másik történet!)

Most, hogy idemásoltam Szarka Árpád 1985. október 21-ével dátumozott levelét, folyvást arra gondoltam, hogy ő elérte azt, amire minden alkotói indulattal megáldott/ megvert ember vágyik, hogy megértéssel, nyitott szívvel és lélekkel fogadják, amit létrehozott. Hogy nem létezett és nem alkotott hiába! Neki megadatott! (Folytatjuk.)

Aki a múltról mesél: Kloss Andor 1941-ben született Sopronban. A Széchenyi István reálgimnáziumban érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem szakon diplomázott. 1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is megjelentek. 

Következő rész

Előző rész

Kapcsolódó cikkek

Suttogó történelem

Suttogó történelem

2023. 11. 22. | Szilágyi Andrea

Ahol a modernitás és a hagyomány találkozik – a Soproni Múzeum egész évben izgalmas kikapcsolódást ígér minden látogatónak. Sorozatunkban a múzeumnegy...