Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Világjáró hajóskapitány
Egy 18. századbéli hasonmás vitorlás – hasonlóval hajózhatott Bauer Ferenc soproni hajóskapitány is Fotó: tallships.szczeecin.eu

Világjáró hajóskapitány

| Pluzsik Tamás | Panoráma

A Föld túlsó oldalát is bejárta a soproni hajóskapitány. Bauer Ferenc a Fürst Kaunitz nevű hajójával hasította az óceánokat, különleges matrózait pedig még Mária Teréziának is bemutatta.

Előző lapszámunkban megírtuk Krausz Jakab soproni posztónyíró kalandos élettörténetét, aki „Ceylon szigetébenn, Kolombo nevezetű várbann ágyús kapitány” is volt, és 1787-ben halt meg a mai India Kerala államában lévő Cochinban.  

Krausz Jakab nem feledkezett meg szülővárosáról, ritka indiai növényekből egy gazdag gyűjteményt küldött Sopronba Conrad Andrásnak, a város főorvosának. A gyűjteményt a Föld túloldaláról elhozó „Fürst Kaunitz” nevű hajó kapitánya is soproni születésű volt, Bauer Ferencnek hívták.

„Nem régen érkezett egygy hajó napkeleti Indiából Olaszországnak Livorno nevű révpartjára, melly Kaunitz fejedelemnek nevét viseli. Ezen hajónak kapitányját, Bauer uramat mostanság várja az Anyja Sopronban. Kinek is hosszas utazásában tett jegyzéseit, hogy vélem fogja közölni, azt fogadta egygy jó Barátom.” – írta a ma már kideríthetetlen nevű újságíró kolléga az 1781-ben megjelenő Magyar Hírmondó nevű újság egyik lapszámában. A Sopronból elszármazott hajóskapitány vagy nem osztotta meg „jegyzéseit”, vagy egykori kollégánk nem írta azt meg, így közzé sem tette...

Az 1751-ben Sopronban született Bauer Ferenc hajóskapitány neve azonban még többször szerepel a korabeli magyar és osztrák sajtó hasábjain. Az általa parancsnokolt Kaunitz nevű hajón ugyanis szolgált egy kínai és egy tatár matróz is. Ez akkoriban olyan különlegességnek számított, hogy a két fiatalembert Bauer uram az egyik partraszállását követően magával vitte Bécsbe, és mint egyfajta egzotikumokat még Mária Teréziának is bemutatta őket.

Bauer Ferencet Mária Terézia ötven arannyal tüntette ki, sőt Mátyás nevű bátyjával együtt később mindkettőjüket „megnemesítette”. 

Kapcsolódó cikkek