Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Keresett az egész napos oktatás
A legfontosabb, hogy megőrizzük az oktatás színvonalát – hangsúlyozta Varga Alfréd igazgató

Keresett az egész napos oktatás

| Bertha Ágnes | Panoráma

Sopron iskolaváros: az alapfoktól a felsőoktatásig minden intézménytípus széles palettán képviselteti magát. Sorozatunkban a város iskoláit mutatjuk be, történelmüket, jelenüket és terveiket, valamint a diákok azt is megosztják az olvasókkal, miért is jó az adott intézménybe járni.

Sopron egyik legkedveltebb oktatási intézményében, a Gárdonyi Géza Általános Iskola 24 osztályában 658 diák tanul a 48 fős tantestület irányítása és gondoskodása mellett.


– A városban egyedül a Gárdonyiban működik az egész napos oktatási rendszer az 1.–2. és 3. évfolyamon, a visszajelzések alapján óriási az igény rá – tudtuk meg Varga Alfréd igazgatótól. –  Ez az oktatási forma abban különbözik a napközitől, hogy az osztályokat két tanító néni tanítja, egyikük tartja a magyar, másikuk a matematika órákat, a többi tantárgyat pedig megosztva. A gyerekeknek délelőtt és délután is 2–3 órájuk van, majd a tanítók felügyeletével elkészítik a házi feladatot itt az iskolában.

Varga Alfréd
Három tagozat működik az intézményben: a németeseknek 1–2. osztályban heti kettő, 3–4.-ben három, felsőben pedig öt nyelvórájuk van. Az informatikai képzésen 4–8. osztályban felmenő rendszerben heti 3 órában folyik a tantárgy oktatása, mellette az angol nyelvet tanulják a diákok. Különösen kedvelt az ének tagozat, az itt tanuló gyerekek 1–8. osztályban heti 4 énekórán vesznek részt, mellette tagjai az énekkarnak is. A német és informatika tagozaton a diákok csoportbontásban tanulják az emelt óraszámú tantárgyakat.


– Nagyon népszerűek diákjaink és a soproni iskolák körében a Gárdonyi-napon szervezett német, matematika, prózamondó, informatika, angol és a KO sprintversenyek, valamint a fotópályázat és a mesemondó versenyek alsósoknak – tette hozzá Varga Alfréd. – Tanulóink rendszeresen indulnak – különösen a tagozatos tantárgyakból – országos tanulmányi és diákolimpiai versenyeken, melyeken kiemelkedő eredményeket érnek el Nagy segítségünkre van a Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány, amely segítséget nyújt például a szertárak fejlesztésében, iskolaudvarunk otthonosabbá tételében, a táborozásokban: sokan mennek síelni, nyáron nagyon népszerű a vízitábor, valamint az alsósoknak a bakonyi vagy kőszegi tábor.


Varga Alfréd a tervek között elsőként említette, hogy nagy szükségük lenne újabb tantermekre – így lehetőség lenne fontos tantárgyak (magyar, matematika) esetén a csoportbontásra –, a fenntartó Soproni Tankerülettel közösen keresik a megoldást. Emellett szeretnének a közeljövőben újabb interaktív táblákat is beszerezni, melyekre nagy igény mutatkozik a diákok és a tanárok körében is.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek 1866-ban építtették meg az intézmény régebbi épületét – a mai Gárdonyi –, majd 1886-ban a kétemeletes szárnyat: 1896-ban itt kapott helyet a már működő kisdedóvó és elemi iskola mellett a polgári leányiskola is – a mai vendéglátó iskolában. 1899-ben elkészült a Ferenczy János utcai épületrész is. Az I. világháború alatt vöröskeresztes hadikórház működött itt. 1949-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, az épületben először a szakérettségi tanfolyamok kaptak helyet, majd 1954-től nyolcosztályos általános iskolaként működik, 1959-től koedukált formában. Az iskola 1990-ben testvérkapcsolatot létesített az ebenfurthi iskolával, valamint Kolozsváron a Brassai Sámuel Elméleti Líceummal. Az iskola utolsó nagy felújítását 1997-ben végeztette el az önkormányzat.

Kereszty Zsóka és Miszori Nóra 3.é

Ének tagozatos osztályban tanulunk, így sokat járunk szerepelni, felléptünk már a Fő téren és templomokban is. Nagyon jó az osztályközösségünk, kedvesek és segítőkészek a tanítónénik. Nem tartanak unalmas órákat, szeretjük például, ha matekon szókártyázunk, magyarból pedig szóláncozunk. Nagyon izgalmasak az iskolai rendezvények, szeretjük a kreatív napokat is.


Kapcsolódó cikkek

Petárdázni tilos!

Petárdázni tilos!

2019. 12. 18. | Cziráki Viktória

December 31. közeledtével megnő az érdeklődés a tűzijátékok iránt, és elkezdődik a tanakodás, hogy milyen fény- és hangjátékkal kellene feldobni a bulit. A petárdázás továbbra is tilos.

Sopron neve jól cseng

Sopron neve jól cseng

2019. 12. 18. | P. Horváth László

Sopronnak is fel kell készülnie a turizmusban zajló változásokra: az emberek ma már élményekre vágynak, szeretnének mindent egy helyen megkapni. A város és térsége adottságai jók, ezeket kell kihasználni.