Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Az utolsó királyunk
Az utolsó király tiszteletére dísszemlét tartottak Sopronban. IV. Károly a kép bal oldalán áll a sor előtt. Fotó: Soproni Múzeum

100 évvel ezelőtt, október 21-én érkezett Sopronba IV. Károly

Az utolsó királyunk

| Pluzsik Tamás | Panoráma

Az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt (1887–1922) erős érzelmi szálak fűzték Sopronhoz. Gyermekkorában itt töltött három évet, majd 1921 októberében városunkban tette le az esküt, és alakította meg kormányát.

IV. Károly édesapját, Habsburg Ottó főherceget 1893-ban a soproni huszárezred parancsnokává nevezték ki, ezért a család Sopronba költözött, és három évig a mai Petőfi téren lévő Pejacsevich-palotában lakott. Itt a későbbi trónörökös tanítója a soproni katolikus népiskola igazgatója, Tormássy János volt. A kisfiú nagyon messze volt akkor még a tróntól, bár egy soproni orsolyita nővér, Maria Vinzentia Faunland ezt megjósolta neki, mint ahogy azt is, hogy sok szenvedésben lesz része.

Ugorjunk nagyot az időben: 1916-ban meghalt Ferenc József, és még abban az évben a Mátyás-templomban magyar királlyá koronázták a 30. évében járó fiatalembert, aki a monarchia összeomlását követően kétszer is kísérletet tett arra, hogy uralkodói jogait Magyarországon gyakorolja. A második visszatérési kísérlete Sopronhoz is kötődik, és szinte napra pontosan száz évvel ezelőtt, 1921 októberében történt. IV. Károly és felesége, Zita királyné a svájci Dübendorfból egy Junkers F-13-as repülőgéppel október 20-án indult Magyarországra, majd délután fél 5-kor szállt le Dénesfán.

A királyi pár másnap érkezett Sopronba, erről a Soproni Hírlap rendkívüli kiadásban tudósított. „A 48-as lakatanya előtt már nagy tömeg volt, melyen keresztül alig lehetett bejutni a kaszárnyába. A laktanya udvarán az egész helyőrség díszben állott és a Himnusszal üdvözölte a királyt. A Himnusz elhangzása után a király elvonult az arcél előtt, majd Ostenburg beszédben üdvözölte Őfelségét megjelenése alkalmával. A helyőrség hűséget esküdt a királynak, aki ezalatt az idő alatt a fasor alatt állott, mögötte háttérben a magas rangú tisztek tömegével.”

A király Sopronban Rakovszky István miniszterelnökkel az élén megalakította kormányát, mely szerint a belügyminiszteri tárcát ­Beniczky Ödön, a külügyminiszterit ifj. Andrássy Gyula, a pénzügyminiszterit Gratz Gusztáv, a hadügyminiszterit pedig a zeneszerző öccse, a soproni születésű Lehár Antal kapta volna meg, ha másképp alakult volna a történelem. Néhány hónappal később a 35 éves, száműzött exkirály Madeira szigetén spanyolnáthában meghalt.

Kapcsolódó cikkek

Új partnereket keres az ADS

Új partnereket keres az ADS

2023. 09. 13. | Köves Andrea

Vannak köztük tősgyökeresek, vidéki eredetűek és külföldi tulajdonúak – ami közös bennük, hogy változatos tevékenységüket Sopronban végzik. Sorozatunk...