Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Válogatás a korabeli soproni sajtóból

| Kultúra

Tallózó.

1995

Sopront nem akarjuk elnémetesíteni

Sopron német nemzetiségi kisebbségi önkormányzata tegnap délután tartotta alakuló ülését a városházán. Dr. Gimesi Szabolcs polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, az öttagú testületet, dr. Tölli Zoltánt, a választási bizottság elnökét, valamint meghívott vendégeiket, Boros László és dr. Kertész Zoltán országgyűlési képviselőket és Fülöp József szocialista képviselőt. Dr. Tölli Zoltán hivatalosan is bejelentette a december 11-i önkormányzati választáson született eredményt, a német nemzetiségű kisebbségi önkormányzat megalakulását, és felolvasta a testületbe jutott képviselők nevét. Brenner Kálmán, Hirschler Rezső, Krisch Aladár, Krisch Aladárné és Schey András alkotják a testületet. Ezt követően a választási bizottság elnöke átadta a szót a kisebbségi önkormányzat korelnökének, Hirschler Rezsőnek, aki a levezető elnöki teendőket is vállalta. A Himnusz eléneklése után a testület tagjai letették az esküt, majd a korelnök kérte képviselőtársait, titkos szavazással döntsenek, válasszanak elnököt és alelnököt. A döntés értelmében Hirschler Rezső lett a kisebbségi önkormányzat elnöke, Krisch Aladárné pedig az alelnök. Sopront nem akarjuk elnémetesíteni, de hagyományaink és kultúránk terén a régi szép idők visszaállításán dolgozunk majd, mondta zárszavában Hirschler Rezső. (Kisalföld)

1970

Röpülj páva döntő Sopronban

A „Röpülj páva” versenyműsor-sorozata felszabadulásunk útvonalát követi, s ezért választották a döntő színhelyéül a legkésőbb felszabadult nyugati országrész szép városát, Sopront. Itt fog tehát lezajlani a tíz legtöbb pontot szerzett versenyző ünnepi műsora, természetesen új dalokkal, és Sopronban lesz a díjkiosztás is. Anekdotaként jegyezzük meg, hogy a felszabadulás nyomon követésénél szükségszerűen itt-ott volt egy kis időeltolódás. Az egyik városunk közönsége előtt ezért kellett Vass Lajosnak mentegetőzve bejelentenie: Elnézést kérünk, hogy egy héttel később értünk ide, mint a felszabadító szovjet hadsereg… (Film Színház Muzsika)

1920

Sopron tartományi főváros?

Tegnap délben „küldöttségjárás” volt a bécsi államkancellári hivatalban. Megint Nyugat-Magyarországról jelentkezett deputáció, mint már annyiszor. Dr. Wahlheim volt a szónok. Arra kérte dr. Renner kancellárt, hogy kövessen el mindent Nyugat-Magyarország mielőbbi csatlakozása érdekében, mert az élet ott tűrhetetlen, különösen mióta lezajlottak a választások. Renner kancellár azt válaszolta, hogy jól ismeri a magyar választásokat a régi időkből. Mesebeszéd, hogy Német-Ausztria cseh csapatokkal akarja megszállatni Nyugat-Magyarországot, mert az osztrák kormány a jog erejénél fogva tart igényt erre a területre, s nem kíván erőszakot alkalmazni. Élénken sajnálja, hogy a nyugat-magyarországi lakosság nem értékelte kellőképpen az osztrák kormány barátságos érzelmeit, de elkövetkezik az idő nemsokára, mikor be fogja látni tévedését. Ha a magyar nép nem szenvedett volna oly sokat a bolsevisták alatt, akkor a mostani reakció sem következett volna be. Az osztrák kormánynak első dolga az lesz, hogy alkotmányt adjon az új országrésznek, és az eddigi osztrák koronatartományok önkormányzatának mintájára Sopront mint új tartományi fővárost felvirágoztassa. (Az Est)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek

A jelzőoszlopok fénye

A jelzőoszlopok fénye

2019. 12. 18. | P. Horváth László

Kovács-Gombos Gábor festményei ilyenkor, adventkor különösen gondolat­ébresztően hatnak. A festőművész alkotásaiból összeállított válogatás kópiái a Soproni Gyógyközpontban is láthatók.