Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Válogatás a korabeli soproni sajtóból

Válogatás a korabeli soproni sajtóból

| Kultúra

Tallózó.

1996

Orbán Viktor Sopronban

– Közöttünk élnek még a sortüzeket vezénylők és azok, akiket akkor elkerült a golyó. Közöttünk élnek a forradalmárok, az áldozatok szerettei. A magyarok lázadása évszázadokig példája lesz az emberiségnek – mondta kedden délután Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Párt elnöke a soproni Fő téren rendezett emlékgyűlésen, amelyre a Soproni Polgári Szövetség meghívására érkezett. A megemlékező soproniak a Fő téri nagygyűlésről a Széchenyi térre vonultak át, ahol a Hűségzászlónál harangszó jelezte a városi ünnepség kezdetét. A Himnusz közös eléneklése, majd a hűen, s meghatóan tolmácsolt szavalatok után dr. Gimesi Szabolcs polgármester mondta el ünnepi beszédét. „Sopron nem a nagy hőstettek és a nagy tragédiák színhelye volt 1956-ban, mindenki a maga kis hőstettét és tragédiáját élte meg. De magyarságtudatában egységes volt a hűség városa” – emlékezett és emlékeztetett dr. Gimesi Szabolcs. (Kisalföld)

1956

Nemzeti Tanács Sopronban

Sopronban a munkástanácsok kiküldöttei megválasztották a Nemzeti Tanácsot és ennek tíztagú intézőbizottságát. Az intézőbizottság elnöke dr. Takács Endre, az Állami Levéltár igazgatója. Tagjai között van két egyetemi professzor is, Gyulai Zoltán és Sébor János. Az intézőbizottság a MEFESZ-szel együttműködve dolgozik, s tagjai közül közellátási, szállítási és egészségügyi megbízottakat nevezett ki. Dr. Takács Endre arra kérte a szerkesztőséget, hogy cáfoljuk meg azt a hírt, hogy náluk valamiféle ellenforradalom volt, mert már Kecskemétről is felhívták őket emiatt. Egyébként a soproni üzemekben azonnal megindul a munka, ha, amint ők mondják, megbízható forrásból értesülnek arról, hogy a tűzszünet a gyakorlatban is megvalósul. Sopronban katonatanács is alakult, melynek feladata a határvédelem és a belbiztonság megvalósítása. (Szabad Nép)

1916

Magyar honvédek lelkesedése

Sopronban történt, hogy az egyik honvédszázad zászlósa a század élén megjelent, és tudatta a legénységgel, hogy nekik az erdélyi frontra kell menniök, de mivel itt 120 ember van és csupán 100 emberre van szükség, azért fölhívta a legénységet, hogy aki itthon akar maradni, az lépjen ki a sorból. Senki sem mozdult a helyéről. Na, jól van, mondta a zászlós, ha senki sem akar itthon maradni, majd magam jelölöm ki az itthon maradó húsz embert, és a legkisebb honvéd előtt megállva monda: Fiam, te vagy a legalacsonyabb termetű, tehát te itthon maradsz. Jelentem alássan a zászlós úrnak, így a derék honvéd, igaz, hogy én kicsiny vagyok, de azért elmegyek az oláhok ellen, hiszen a bors is kicsiny, de erős. Mikor aztán a zászlós a másikat akarta itthon marasztalni, az is erősködött, hogy ő bizony el akar menni. Végre is magának a zászlósnak kellett kijelölni parancsszóval, hogy ki marad itthon. A többi elment, azóta vitézül harcol, és Erdély kincses bérceiről már el is űzték a gonosz ellenséget, sőt azt immár saját hazájában büntetik a hitszegés és orvtámadás miatt. (Az Újság)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek