Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Tallózó

| Kultúra

Válogatás a korabeli sajtóból.

1991

Lövér Kupa

A fallabdázók Sopronban kezdték meg a szezont a hétvégén. A Sportcentrumban megrendezett 11. Lövér Kupán a papírforma volt az úr, a Kontrax csapatáé lett a kupa. Az USC végzett a második helyen, a házigazdák első csapata pedig a bronzérmet szerezte meg.

Czibula Miklós, a soproni Sportcentrum igazgatója, akinek Miklós fia a magyar fallabda-válogatott keretének tagja, a versenyt követően elmondta, hogy a Sportcentrum vezetősége a sportágnak minden támogatást megad, hisz ezen a versenyen is kiderült, hogy rendkívül népszerű a fallabda. (Magyar Nemzet)

Misszionárius szemléletű természetvédelem

„Az a típusú hivataloskodás, ami eddig volt a magyar természetvédelemben, tőlem teljesen idegen. A múltban rengeteg területet védtek papíron, de a valóságban nem történt semmi. Különböző elvtársak tovább vadásztak, mások tovább vágták az erdőt, mindenki azt csinált, amit akart, mindenkinek annyi joga volt, amilyen magas pozícióban éppen ült. Ma már ezt tovább nem lehet csinálni. A hatékonyság csak úgy növelhető, ha a jog behatol mindenütt a természetvédelem területére. Ez az egyik fontos dolog, a másik pedig, hogy az egész szakma egy kicsit misszionárius szellemű, idealista emberekből álljon. Ahogy a katolikus papot is fölkelthetik éjjel fél kettőkor, hogy utolsó kenetet adjon, úgy a természetvédőnek sincsen se szombatja, se vasárnapja. Egyetlen feladata van, hogy a rábízott értékeket, életközösségeket mindenképpen megőrizze.” Dr. Kárpáti László, a Nyugat-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság megbízott igazgatója ezekkel a mondatokkal mutatkozott be a hétvégén Sopronban az igazgatóság területén dolgozó természetvédőknek. Az Erdészeti és Faipari Egyetem adjunktusa a természetvédelmi ellenzékből került az év elején felállított igazgatóság élére. (Kisalföld)

1971

A legudvariasabb eladók

A Győr–Sopron megyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalat dolgozói a X. pártkongresszus tiszteletére versenyt szerveztek „a vállalat legudvariasabb, szakmailag legfelkészültebb dolgozója” cím elnyeréséért. A versenyt a napokban értékelte a vállalat vezetősége. Sopronban Kisréti Ignácné, a Lenin körút 43. szám alatti villamossági bolt eladója nyerte el az első díjat, a második és a harmadik helyen Knábel József és Papp Györgyné végzett. „A vállalat kiváló tanulója” címet a soproni Pandur Éva érdemelte ki. (Kisalföld)

1946

Betiltották a Soproni Újságot

A belügyminiszter a Sopronban Komlós Géza felelős szerkesztésében és kiadásában megjelenő „Soproni Újság” című napilap további megjelenését 30 (harminc) napra megtiltotta, mert a lap az ország biztonsági érdekét, jó hírét sértő és belső rendjét veszélyeztető közleményt tartalmazott. (Rendőrségi Közlöny)

Márciusban kezdődik az oktatás

A Péch Antal Bánya-, Kohó- és Mélyfúróipari Középiskola (Sopron, Széchenyi-tér 15.) közhírré teszi, hogy az új tanév 1946. évi március hó első napjaiban kezdődik meg Sopronban, az Evangélikus Gimnáziumban. Azok a tanulók, akik 1944 szeptemberében Nagybányán beiratkoztak, újabb beiratkozás nélkül folytathatják tanulmányaikat, mind a bányászati, mind a kohászati tagozaton. A régi tankönyvek és jegyzetkönyvek továbbra is használhatóak. Tankönyvekről és jegyzetekről a tanulók gondoskodjanak. Sopronban internátusi elhelyezés nem lehetséges, legfeljebb 15–20 tanuló részére biztosítható. Ajánlatos, hogy több tanuló nevében egy-két tanuló korábban utazzon Sopronba, lakás és ellátás biztosítása végett. Ebéd a népkonyhán valószínűleg kapható lesz. (Magyar Közlöny)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek