Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Tallózó

Tallózó

| Kultúra

Válogatás a korabeli soproni sajtóból.

1980

Népszámlálás

Negyvennégyezer számlálóbiztos szerdán megkezdte munkáját, hogy valamennyi háztartást felkeresve összeírja a lakosság valamennyi lakás- és magánüdülő-adatait. Hazánkban a felszabadulás óta a negyedik alkalommal tartanak általános népszámlálást, amely képet ad a lakosság összetételéről, iskolai végzettségéről, szakmai megoszlásáról, lakásviszonyairól, szociális helyzetéről és sok egyébről, ami a távlati tervezéshez is alapokat nyújt. Mindenütt a január 1-i 0 órai helyzetet veszik alapul. Tehát összeírnak mindenkit, aki 1979. december 31-én 24 órakor életben volt, így azt is, aki január 1-jén vagy ezt követően meghalt, de nem írják össze azokat, akik január l-én 0 órát követően születtek. A népszámlálás hivatalosan január 15-ig tart, a munkával azonban előbb szeretnének végezni, hogy a számlálóbiztosok, akiknek java része pedagógus, mielőbb visszatérhessenek szakmai munkáikhoz. (Kisalföld)

Éleslövészet

A soproni határőrség értesíti a lakosságot, hogy január 5-én reggel 6 órától 10 óráig, valamint 23-án, 24-én és 25-én 6 órától 16 óráig éleslövészetet tart a harkai katonai lőtéren. (Kisalföld)

1960

Kerámiaműhely Sopronban

Sopronban jó néhány képzőművész foglalkozik kerámiaművészettel, de az eddig külön-külön kísérletezők nem sok eredményre jutottak. Most a Képzőművészeti Kör segítségükre siet, és megteremti annak lehetőségét, hogy tapasztalataikat egymással kicserélhessék. Steinbach Károly fazekasmester e célra ingyen felajánlotta műhelyét, agyagot ad, a korongolásban segít, és a kísérleti tárgyakat ki is égeti. A kerámiaművészettel foglalkozó képzőművészek elhatározták, hogy emléktárgyszerű kerámiákat fognak készíteni, és ha piacot tudnak teremteni, szövetkezeti alapon közös kerámiaműhelyt alapítanak. (Kisalföld)

1930

Sopronban is tisztelték és szerették

A Sopronnal szomszédos Kópháza község plébániájának vezetésében nagy változás történt. Szicherle János, az öreg esperes–plébános közel félszázados kópházi lelkészkedése után nyugalomba vonult. A kópházi plébánia Sopron város kegyuraság alá tartozik, ennél fogva Sopronban is jól ismerték és szerették a vendégszeretetéről híres, finom lelkű, kedves modorú plébánost, akinek műemlékszámba sorozott Mária-kegykápolnájához évenként sok ezer számban zarándokoltak ki a soproni hívők. Amikor Sopront az elszakítás veszedelme fenyegette, Szicherle János plébános Kópháza népét hatalmas tiltakozó küldöttséggé szervezte. Az aggastyán pap a nyugalom éveit rokonánál, Fabiankovich Lőrinc horvátkimlei plébánosnál tölti el. (Magyarság)

Gyémántcsiszoló nyílik Sopronban

Az egyik antwerpeni előkelő gyémántcsiszoló cég Sopronban fióküzletet kíván létesíteni. Thurner Mihály polgármesterrel történt tárgyalás után a cég a belügyminisztertől letelepedési engedélyt kért munkásai részére. A belügyminiszter már meg is adta az engedélyt, de kikötötte, hogy a cég a soproni üzemben a külföldi munkások számarányának megfelelően magyar munkásokat is tartozik alkalmazni. (Új Barázda)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek