Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Soproni polgárok évkönyve
Dr. Horváth Zoltán, a Soproni Levéltár egykori igazgatója a könyv kéziratával Fotó: családi archívum

Dr. Horváth Zoltán posztumusz kötete a jövő nemzedékek tanulságos példatára

Soproni polgárok évkönyve

| Pluzsik Tamás | Kultúra

A dualizmus kori Sopron gazdasági élete a vagyonos polgárság családtörténetének tükrében (1858–1911) címmel jelent meg dr. Horváth Zoltán egykori levéltárigazgató posztumusz kötete. A könyvet május 15-én 17 órakor mutatták be a soproni városházán.

Hét évvel ezelőtt, 2012 januárjában hunyt el a Soproni Levéltár egykori igazgatója, a történettudományok kandidátusa, a címer- és pecséttan országosan elismert szakembere, a Soproni Szemle szerkesztőbizottságának tagja, a Millennium 2000-díjjal kitüntetett dr. Horváth Zoltán.

– A lelki és szellemi örökösök közé sorolom magam, hiszen egykori soproni kisdiákként élvezettel hallgattam Zoli bácsi helytörténeti előadásait, amelyeket a megyeházán, az általa összeállított várostörténeti kiállítás mellett a nagyteremben nekünk, „szakkörösöknek” tartott – írta a könyv ajánlásában az egykori tanítvány, dr. Szájer József európai parlamenti képviselő, aki részt vesz a kötet bemutatóján is.

– Édesapám hosszú-hosszú évtizedekig dolgozott az adatgyűjtésen, majd készítette el a könyv végleges, gépelt kéziratát – mesélte a szerző fia. Dr. Horváth Zoltán klasszika filológus, egyetemi docens, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója, aki az ógörög ékesszólás és historiográfia, valamint a humanista könyvtörténet jeles kutatója, illetve ő volt a könyv egyik szerkesztője. – Mindig ott lebegett előtte mint fő cél, hogy Sopron gazdaságtörténetének ezt a hiánypótló művét megírja és kiadja, de sajnos erre az életében nem került sor, kéziratban maradt ránk édesapám (talán mondhatom azt) fő műve. Három nagy adóösszeírás adataira támaszkodva, a táblázatokkal kiegészített hatszáz oldalas könyv első részben a korabeli Sopron gazdasági életének üzleti, vállalkozási tevékenységét, míg a második részben a város vagyonos polgárainak (több mint ötszáz soproni polgár) fotókkal illusztrált életútját tárgyalta a szerző. Mint ahogy a könyv fülszövegében is olvasható, dr. Horváth Zoltán most megjelent könyve nemcsak történeti referenciamű, hanem a saját gyökereit mindig számon tartó és kereső soproni polgárok évkönyve, egyszersmind a vállalkozások világában eligazodni kívánó jövő nemzedékek tanulságos példatára is.


Kapcsolódó cikkek